logologoCoMetCoMet :

CoMet – „Kooperatívne metódy v kvalifikačnom a kontinuálnom vzdelávaní učiteľov“ – projekt podporovaný Európskou komisiou, ktorý je zameraný na preskúmanie, rozvoj a implementáciu kooperatívnych učebných metód (CLM) vo vzdelávaní učiteľov.

Plánované aktivity:


Zúčastnené inštitúcie: MPC Bratislava, PF Heidelberg, Úrad pre vzdelávanie učiteľov Frankfurt, Istanbulská univerzita, Marmarská univerzita
v Istanbule, Univerzita Sv. Klimenta Ochridského v Sofii, Pedagogický inštitút Szólnok, Všeobecnovzdelávacia škola M. Daukšu vo Viľňjuse.